Koncert Familjar në Dortmund me 21 shkurt 2016 11

 Koncert Familjar në Dortmund me 21 shkurt 2016 12

Koncert Familjar në Dortmund me 21 shkurt 2016 13

Koncert Familjar në Dortmund me 21 shkurt 2016 14

Koncert Familjar në Dortmund me 21 shkurt 2016 15