POROSI PER KOMUNITETET FETARE SHQIPTARE

POROSI PER KOMUNITETET FETARE SHQIPTARE
Nëse të gjitha komunitete fetare shqiptare jetojnë nën një territor të caktuar hapësinor siç janë sot , që do të thotë; kanë një gjuhë, një gjak, kanë një dhe si dhe një traditë, para së gjithash dhe në rend të parë për ta duhet të jetë “ E mira e përbashkët e tyre”.
“ E mira e përbashkët” është siguria, stabiliteti, mirëqenia ekonomike dhe politike si dhe liria e besimit dhe shprehjes për të gjithë dhe pa dallim. Ndryshe , “ E mira e përbashkët “, është shteti dhe qeverisja e jonë, të cilin duhet t`a zhvillojmë dhe forcojmë mbi këto parime. Besimin në Zot nuk mund t`a gëzoj dhe përjetoj askush në nivelin e duhur dhe të kënaqshëm , nëse vendi ku ti jeton nuk ka stabiliteti politik dhe nuk ka mirëqenie të duhur ekonomike.
Prandaj, vetëm përmes realizimit “ të së mirës tonë të përbashkët” ne do të hapim mundësinë edhe të zhvillimit të të gjitha komuniteteve tona fetare në mesin tonë si dhe njëkohësisht do të rrisim respektimin e ndërsjellë të tyre. / Shkruen Xhabir Hamiti në profilin e tij ne Facebook

Lexo me shume nga kjo kategori…