Sipas raportit të Agjencia Kosovare e Statistikave, mbi Vlerësimit të Popullsisë 2014 Kosova këtë vit është shtuar për 22 922 banorë, kurse popullsia rezidente është zvogëluar për 15 687 banorë për shkak të emigrimit të theksuar në vitin 2014.

Popullsia rezidente e Kosovës për vitin 2014 është vlerësuar të jetë 1,804,944 banorë, i cili krahasuar me vitin 2013 është për 15,687 më i vogël, për shkak se një vit më parë Kosova kishte 1,820,631 banorë.