Instituti Kosovar për Zhvillim të Politikave (KIPRED), ka nxjerrë Policinë e Kosovës dhe Forcat e Sigurisë së Kosovës si më të besueshmet nga qytetarët.

Këto rezultate janë dalë nga një monitorim që është bërë për sektorin e sigurisë së Kosovës.

Ndërsa besueshmëria më ulët ishte tek Presidentja, Kryeministri dhe Ministria e Punëve të Brendshme.

Në këtë tryezë të rrumbullakët KIPRED ka paraqitur edhe kërcënimet terroriste të ISIS dhe përleshjen e armatosur në Kumanovë.

Drejtori ekzekutiv i KIPRED, Lulzim Peci tha se Kosova nuk ka asnjë akt juridik me të cilin përcaktohet niveli i kërcënimeve dhe rreziqeve të sigurisë.

Madje ai tha se deklarimet per kërcënimet nga ISIS në Kosovë tha se ka pas kundërthënie mes deklarimeve të MPB dhe PK-së e që ka mungu komunikimi me publikun edhe përkundër rrezikut terrorist.