Ministri Hoti në përgjigjen e tij, i ka sqaruar Jabllanoviqit se në projektligjin kombëtar përfshin asetet më të mëdha të Kosovës në AKP, si Trepçën dhe ndërmarrjet e tjera.