[borlabs-cookie id="google-adsense" type="cookie"][/borlabs-cookie]

Xhibraili alejhi selam iu drejtua Muhamedit alejhi selam me pyetjen: “Ç’është Islami?” Pejgamberi alejhi selam iu përgjigj: “Islam është, ‘Të dëshmosh se s’ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut (la ilahe il Allah) dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut (Muhamedun resulullah); të falësh namazin (duke e kryer atë në mënyrë të plotë); të japësh zekatin (që është dhënia e një pjese të caktuar të pasurisë); të agjërosh muajin e Ramazanit (që është lënia e të ngrënit, të pirit, marrëdhënive seksuale
dhe e të gjitha veprimeve që e prishin agjërimin, nga agimi deri në perëndim e diellit); të kryesh haxhin nëse ke mundësi’.”
(Transmeton Muslimi)

[borlabs-cookie id="google-analytics" type="cookie"] [/borlabs-cookie]