Arber Shabanaj - Shkrimtar |Schriftsteller | Writer

Arber Shabanaj - Shkrimtar | Schriftsteller | Writer

Shumë të nderuar vizitorë,

i lejoi vetës s’ime, që juve në këtë mënyrë – nga begatishmëria e spektrit tim letrar – të ju afroi disa prova leximi. Tekstet e mia janë të thurura në formë shumë poetike, këto të cilat lexuesit i afrohen dhe këtë pozitivisht e angazhojnë. `Platformat´ e internetit ju mundësojnë të shfletoni romane me tema të fuqishme, proza të mrekullueshme dhe poezi shumë të bukura nga krijimtaria e ime letrare.  

Në faqet vijuese i gjeni dy parathënie/ekspoze të romaneve të mia „Me Mua“ dhe „Kush je ti?“ ( nga pjesa e I-rë dhe e II-të e të së njëjtës vepër), siedhe dy lexime provuese nga veprat e mia të porsa cekura.

Në qoftëse leximet provuese arritën të e zgjojnë interesimin tuaj, siedhe i drejtuar nga porosia sublime, e cila dëshmon se leximi na ngritë akoma më shumë, atëhere do të më viente jashtëzakonisht mirë, nëse ju do të mbështesnit punën time letrare. Këtu prezentimin e popullit tim të mrekullueshëm Shqiptar, unë e realizoi nga perspektiva më e drejtë, pra përmes shkrimit. Veprat e mia mundeni te unë personalishtë siedhe përmes „Buchhandel.de“ të i porosisni.

Përveç kësajë, unë, me potencialin tim, jamë i predestinuar që talentat e ardhshëm shqiptar të i ndihmoi përgjatë paraleles fascinuese drejt krijimtarisë letrare dhe publicitetit. Kështuqë unë – i drejtuar nga vetë fakti se; „ai që shkruan, ai edhe do të egzistoi përgjithmonë“ -, veprat e talentëve, të cilët pretendojnë të e pasurojnë shkrimin (romanet, prozat, poezitë, autobiografitë, e tjera), pra të kandidatëve që konfirmojnë të përparojnë në drejtimin e shkrimtarit, i lektoroi dhe i redaktoi.

Prandaj, e keni shkruar ju një libër dhe nj‘atë krijimtari tuaj personale (manuskript) doni të ja prezentoni një lektori, ky i cili veprën tuaj e redakton me normat e kërkuara, të shëndrritshme letrare dhe këtë në një gjuhë shumë të kulluar, të pastërt Shqipe e drejton? Atëhere me kënaqësi unë juve në këtë kapitull ju ndihmoi dhe ju afroi mirëseardhje bashkë me veprën e juaj. Për mua rëndësi ka, që ne të krijojmë libra të bukura, me të cilat poashtu sikurse ju, edhe lexueset e lexuesit një kënaqësi të paamshueshme leximi do ta e shijojnë.

rzemërsishtë shumë falemnderit!

Arber Shabanaj, Shkurt 2020

Arber Shabanaj - jembiter liber | Schriftsteller | Writer | Shkrimtar