[borlabs-cookie id="google-adsense" type="cookie"][/borlabs-cookie]

Me 75 për, 7 kundër , 2 abstenime nuk miratohet ndryshimet e Kushtetutës së Kosovës.

Me këtë votim, deputetët e Kuvendit të Kosovës i thanë Jo, miratimit të ndryshimit të amandamentit 24 të Kushtetutës së Kosovës, përmes të cilit do të hapej rruga për themelimin e Gjykatës Speciale.

Menjëherë pas rezultatit, seanca u mbyll. / RTKLive

[borlabs-cookie id="google-analytics" type="cookie"] [/borlabs-cookie]