BANESA NË SHITJE - Prishtinë 1

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 2

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 3

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 4

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 5

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 6

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 7

9f98b72e282a125d8fd01b7ddf207db0fdc70c54182dcf171f847d404c324101

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 8