BANESA NË SHITJE - Prishtinë 17

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 18

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 19

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 20

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 21

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 22

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 23

9f98b72e282a125d8fd01b7ddf207db0fdc70c54182dcf171f847d404c324101

BANESA NË SHITJE - Prishtinë 24