Radio Prishtina 89.8
LIVE

Radio Prishtina 89.8

Zëri i qytetit tim!

Radio Prishtina mëton ti frymëzojë njerëzit, jo vetëm në baza ditore, që ta shohin botën në mënyra e përmes përvojave të ndryshme, duke u ofruar