Burimi Jetes
LIVE OFFLINE
Country: Burimi Jetes 2Albania
Genres: islamictalk
Loading...
track image Now Playing :

Faqe islame shqip-Sipas parimeve te Kuranit dhe Sunetit bazuar ne interpretimin e dijetareve te Ehli Sunetit dhe Xhematit te te gjitha koherave te umetit.